• 076-246-2572
 • info@familycorner.co.za
 • Favoritism can take on many forms, and exists for a variety of reasons. Favorite child status can be handed off from child to child at different time periods for instance, mothers may prefer infants, and all children are favored when they are infants. Fathers may prefer adolescents, favoring the child passing through this stage. Children may perceive favoritism even though their parents are sure they have been even-handed, this might be the child’s perception.

The selection of a favorite child is usually mired in parents unconscious reasons and reflects dynamics of their personalities and families. In some families being the oldest or youngest child may be relevant, while in other families being a girl or boy may count. In other families, the determining factor may be that the child is the splitting image of a beloved grandparent. In other families the “ bright” and “talented” child is the preferred one. As families become more complicated, so do the dynamics of favoritism. Families with disabled children, single parent families and blended families especially faceses challenges in terms of favoritism.

Treating children differently, differ from “preferential” treatment. Preferential treatment leaves the “not preferred” child feeling less loved. The privileged child, however, may feel empathy ,or guilty for the preferential treatment in terms of other siblings. This in turn can create a turmoil of sibling rivalry in a family.

What can we do as parents?

 • appreciate each child’s unique talents/personality – write it down.
 • accept that favoritism exists in all families – no two children are identical and no two parents are identical.
 • do not label your child as “ the creative one” or the “maths genuis” .By doing this, we tend to pigeonhole our children and limit their potential to venture into another “label”.
 • have a family get together where all family members can freely express their feelings about favoritism. Family health is promoted through healthy discussions. Talk about favoritism and listen to the children’s views and perceptions . Try to find out what makes your child believe that you care more about his sister/brother or appreciate her/his talents more. This approach may help you to uncover biases you didn’t even know you had and can help in dealing with your children’s needs more effectively.
  take inventory of their activities – balancing the time you spend with each one.
  If you love sport and always support the “sporting child” – even this out by also supporting the child that excels in cultural activities. THIS IS A CHOICE YOU MAKE. Each child has an equal need for your support.
  Some parents remain blissfully unaware of the possibility that they act in ways of favoritism , even through it may be blatantly obvious to others. If you are aware of a family member or friend not aware of this behavior – have a discussion with him/her. By doing it , you not only support the child that may feel “unloved” , you may also help in changing the behavioral patterns between siblings and siblings and their parents.
  Become aware of the “why” in your treatment and behavior towards your children. Then stay in the here-and-now, try to evaluate your day to day interaction with each child. IT IS A CHOICE.

Vanuit ‘n Bybelse Perspektief.

Witbroodjies werk nie! Genesis 25:19-28

In die verhale van Abraham en Isak en Jakob lees ons van vrouens wat nie kinders kon hê nie. In die Abraham verhale lees ons dat hy op verskillende maniere probeer het om die belofte van die Here in verband met ‘n nakomeling, self waar te maak. Ons het gesien dat dit nie gewerk het nie. In die Isak verhaal lees ons: “Isak het tot die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos” (Gen 25:21). Hy bid. Hy volg nie in sy pa se voetspore nie. Miskien het hy darem uit sy pa se foute geleer. Dat dit ‘n daad van geloof was, blyk uit die feit dat ons onmiddellik na die stelling dat hy gebid het, lees: “Die Here het sy gebed verhoor, en sy vrou Rebekka het swanger geword. Dit is wat die Here vra: glo, vertrou en bid. Hy vra nie vindingrykheid nie.

Beteken dit nou dat alles na die gebed en gebedsverhoring seepglad verloop het? Nee, helaas nie. Rebekka het swanger geword. Dit was nie ‘n maklike swangerskap nie. Bowendien was sy swanger met ‘n tweeling. Sy het dubbel swaar gekry. Tot so ‘n mate dat sy gevra het: Waarom gebeur so iets met my? Sy gaan en raadpleeg die Here oor haar swangerskap swaarkry. Ook sy word as gelowige voorgehou. Sy raadpleeg die Here. In daardie tyd is dit soms gesê dat as so iets gebeur, dit die gevolg van sonde is. Miskien wou sy dan weet wat sy gesondig het dat die Here haar straf en so laat ly. Die Here antwoord haar. Dit is ‘n aanduiding dat die Here haar as gelowige aansien en liefhet. Die fout lê nie by haar nie. Die rede is dat sy die moeder van twee nasies sal word. Hierdie twee nasies sal in voortdurende stryd gewikkel wees. Wat sy nou voor die geboorte beleef, is ‘n floue afskaduwing van die werklikheid wat kom.

Die twee seuns verskil van geboorte af drasties van mekaar. Esau was rooi en vol hare, soos ‘n veljas. Die woord wat hier vir rooi gebruik is, word elders gebruik om bruin gebrand aan te dui. Dis asof Esau sommer by geboorte al ‘n bruingebrande veldseun is. Die naam Esau hou verband met moontlik beide rooi of bruingebrand en harig. Opvallend is dat ons niks oor Jakob se voorkoms by sy geboorte lees nie. Al wat ons oor hom lees is dat hy aan sy broer se hakskeen vasgehou het. Dit word soms gesien as eerste teken dat hy sy broer probeer onderkry. Die naam Jakob hou dan ook verband met hakskeen en bedrog!

Namate die seuns groter geword het, het die verskille tussen hulle al duideliker geword. Esau was ‘n buitekind. Hy word ‘n jagter. Hy leef in die veld en put sy genot uit die harde jagterswêreld. Hy sou vandag as ‘n machoman bestempel word. “A man’s man”. Hard en gehard. Iemand wat nie baie erg gehad het aan sosiale instellings en gebruike nie. Ietwat van ‘n a-sosiale persoon wat van dag tot dag geleef het. Hy was ‘n man wat na aan sy pa was en baie omgegee het vir sy pa. Hy doen wat sy pa verlang en sien om na hom. Tog het Esau teleurstellings swaar verwerk. Al gee hy die indruk dat hy nie baie erg het aan sosiale gebruike en tradisies nie, is hy diep teleurgesteld as hy voel dat hy tenagekom is. Hy gee uiting aan sy emosies. As hy agterkom sy broer het sy pa, en vir hom, bedrieg, het hy hard en bitter geskree. Hy huil ook. Selfs ‘n harde macho-man kan maar huil. Die opvatting: “cowboys don’t cry” kom nie uit die Bybel nie. Trouens ons lees nogal op ‘n hele paar plekke dat ware mans gehuil het. Esau kon baie kwaad word en was op ‘n tyd so kwaad vir sy broer dat hy besluit het om hom na hulle pa se dood te vermoor. Trouens, ons lees dat Esau vir Jakob gehaat het. Esau word nie geteken as volmaakte mens nie. Esau was sy pa se oogappel. Isak het vir Esau voorgetrek.

Jakob, daarenteen, was mamma se seuntjie. Ons lees niks van sy voorkoms nie. Jakob was ‘n rustige mens. Hy het tuis gebly. Hy gaan nie saam met die mans en ander seuns veld toe om te jag nie. Hy bly by die vrouens en dogters by die huis. Hy kook kos. Iets wat destyds byna uitsluitlik vrouewerk was. Mans het darem vleis gebraai. Vir ‘n seuntjie wat al sy tyd by sy ma was en om sy ma gekloek het, was daar nie aldag baie respek nie. Hy was nie net ‘n vaal mannetjie nie. Daar is ‘n slinkse en geslepe kant wat van tyd tot tyd skerp na vore kom. Hy buit sy broer se verknorsing uit. Hy manipuleer ander. Hy bedrieg sy broer en pa en skoonpa. Hy lieg en bedrieg om homself te bevoordeel. As ons die verhaal lees hoe hy sy bejaarde, blinde pa bedrieg het, kan mens nie anders as om ten minste vies te wees nie. Eintlik het mens nie baie respek vir hom as hy so optree nie. Tog was hy sy ma se oogappel. Rebekka het vir Jakob voorgetrek.

Die probleem is nie dat die twee seuns so uiteenlopend was nie. Die probleem het by die ouers gelê. Beide die ouers het die een liewer as die ander een gehad. Isak en Rebekka het beide ‘n witbroodjie gehad. Isak het vir Esau voorgetrek. Rebekka het vir Jakob voorgetrek. En dis net hier waar baie probleme begin en groei. Ons weet mos dat die broers nie baie ooghare vir mekaar gehad het nie. Daar was spanning tussen hulle en met die jare het die spanning en verwydering tussen hulle al groter geword. Dit moes noodwendig daartoe lei dat daar spanning tussen Esau en Rebekka en tussen Jakob en Isak was. Die seuns het mos geweet dat die ouers hulle nie ewe liefgehad het nie. Dat hulle nie die geliefde seun van die pa of ma was nie. En dis mos nie lekker nie. trouens dis baie moeilik om te verwerk.

Dit het ook gelei tot spanning in die huwelik. Uit die laaste verhale kom die spanning tussen Isak en Rebekka nogal sterk na vore. Hoekom sou Rebekka anders met Jakob saamgespan het om Isak te bedrieg? Die gesinslewe is vol spanning en ongeluk omdat die ouers witbroodjies het.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*