• 076-246-2572
  • info@familycorner.co.za

WEET ONS WERKLIK WAT AGTER DIE HEINING AANGAAN?

Ons word elke dag al hoe meer bewus van gesinsgeweld.

Daar is baie vorme van geweld, gepleeg deur beide man en vrou:

¨ Fisies (liggaamlike skade)

¨ Emosioneel (tydsame psigologiese aftakeling)

¨ Seksueel (reg voorbehou te alle tye)

¨ Verbaal (gedurige afkraak, ook voor ander)

¨ Finansieël (weerhouding as gevolg van optrede)

¨ Spiritueel (mag, patologie, geloofsregverdiging, reg/verkeerd)

¨ Sosiaal (sosiale isolasie en vervreemding)

¨ Gebruik van kinders om te manipuleer (dreigemente)

¨ Sosiale status (posisie regverdig, geweld)

Meeste swyg, maar soms laat ‘n vriendin die gordyn sak en laat jou toe om deur ‘n klein skrefie na binne te loer. Die vraag is dan, waar laat dit ons?

Die verhouding was nog altyd voor die gordyn (al was daar aanduidings dat alles nie pluis was nie). Ons het nou ‘n “compassionate witness” geword in die verhaal. Daar tree ‘n ongemak in. Wat kan, mag ek doen – waar is die grense? Duisende gedagtes speel rond:

”Sy het net ‘n luisterende oor nodig gehad, ek is seker sy sal my sê as dinge te erg raak…”

“Dit is ‘n “co dependent” verhouding – moet ons dit versteur?”

”Haar familie sal haar sekerlik ondersteun as dinge te erg raak…”

”Die kerk is daar om haar te ondersteun…”

“Daar is sosiale werkers en die wet is vir vroue en kinders”

”Ek sal haar gereeld kontak om te hoor hoe dit gaan…”

Die vraag is egter: is dit voldoende ingryping van ons kant af? Is dit al wat ons kan doen?

Ek sal graag wil hê dat elkeen van julle wat met so ‘n situasie gekonfronteer word/was anoniem sal reageer om van julle ervaringe te deel.

Waar daar liggaamlike en seksuele geweld ter sake is, is daar bitter min plekke van veiligheid in die Ooste van Pretoria waar vroue en kinders wat in gevaar verkeer, ‘n nag of twee kan bly om tot verhaal te kom en ander planne te maak.

Ek glo ook dat daar menige vroue in ons omgewing is wat oor die nodige tyd, deernis, en kennis beskik om te begin saamkom en saampraat oor hoe ons hier in ons gemeenskap meer tydelike plekke van veiligheid kan skep vir vroue en kinders.

Skakel gerus as jy meer inligting verlang, jouself wil bemagtig deur ‘n kursus by te woon, of voorstelle het om hierdie saak aan te spreek.

Groete

Annemien

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*